De Bestanden app

De app Bestanden openen

 1. 🔍 bestanden.

 2. Als het symbool van de app in een vierkante kader staat, kun je op enter drukken. Anders klik je op het symbool van de app.

🔍 de app Bestanden:

Algemeen

De app Bestanden is vergelijkbaar met de Verkenner in Windows en de Finder bij Apple.

Je kunt er:

 • bestanden in zoeken, openen, kopiëren, verplaatsen, delen, afdrukken en bewerken;

 • afbeeldingen bewerken;

 • PDF-formulieren invullen en tekst in PDF-bestanden markeren;

 • video's bekijken;

 • muziek- en spraakbestanden afspelen.

Aan de linkerkant (Google noemt dit de zijbalk) staan de apparaten en locaties waar de app kan kijken.

De zijbalk

In de zijbalk vind je (van boven naar beneden):

 • Recente bestanden
  Hier kun je filteren op alles, audio, documenten, afbeelden en video's.

 • Snelkoppelingen naar mappen op de Drive

 • Bestanden op de Chromebook:

  • de map Downloads;

  • bestanden die je er zelf hebt neergezet;

  • bestanden die in de Linux-omgeving zijn opgeslagen (als Linux is geactiveerd);

  • bestanden die door Android-apps zijn opgeslagen (Play-bestanden).

 • Bestanden op de Google Drive:

  • Mijn Drive;

  • Gedeelde Drives;

  • met mij persoonlijk gedeelde bestanden;

  • Offline bestanden: bestanden op de Drive die ook offline beschikbaar zijn (zie verderop);

 • Externe gegevensdragers (usb-sticks, SD-kaartjes en andere gegevensdragers);

 • Op aangesloten netwerkschijven.

 • De prullenbak (als je de vlag #files-trash hebt aangezet).

Instellingen voor de app Bestanden

Bij de instellingen kun je wat instellingen doen:

 • 🔍 bestanden en selecteer de instelling Bestanden.

Google Drive-account ontkoppelen

Als je dit aan zet, toont de app Bestanden de Google Drive niet meer.

Fileshares via netwerk

Hier kun je aangeven dat je netwerkschijven hebt waarmee je vanaf de Chromebook wilt kunnen werken.

🔍 instellingen voor Bestanden:

Google-drive mappen toevoegen aan de zijbalk (vastzetten)

Je kunt mappen in de Google Drive staan, in de zijbalk van de app Bestanden vastzetten. Dan kun je er makkelijk bij.

Een Drive-map toevoegen aan de zijbalk:
Vastgezette Drive-mappen:
Een vastgezette Drive-map losmaken:

Bestanden vastzetten op de plank (in de bak zetten)

Je kunt bestanden die op de Chromebook of in de Google Drive staan, aan de plank vastmaken. Dan kun je er makkelijk bij.
Ze komen dan als snelle link in de Bak (Tote) te staan.

 1. Rechtsklik op het bestand.

 2. Klik op Vastzetten op plank.

Vastgezette bestanden openen

 • Dubbelklik erop.

Vastgezette bestanden weer losmaken

 • Klik op de punaise die verschijnt als je met de muis over het bestand beweegt.

Een bestand vastzetten:

Een in de bak vastgezet bestand:

Bestanden openen en bewerken

Je kunt vanuit de app Bestanden allerlei bestanden openen en bewerken. De bestanden openen meestal in Chrome.

 • Alle bestanden op de Drive (documenten, sheets, presentaties, tekeningen, websites etc.).

 • Bestanden in Offline (als je de voorbereidingen op pagina Werken zonder internet hebt uitgevoerd).

 • Microsoft-bestanden op de Chromebook (Word, Excel, PowerPoint). De mogelijkheden zijn dan echter heel beperkt.
  Je kunt Microsoft-bestanden beter vanuit Google Drive openen (zie pagina Microsoft Word, Excel en PPT).

PDF-bestanden bewerken/annoteren

Als je in de app Bestanden een PDF-bestand opent (dat op de Chromebook of op de Drive staat), kun je daar tekst aan toevoegen en erop tekenen.
Meer info vind je bij
Google.

Een PDF-bestand voorzien van tekst en tekeningen:

Zip-bestanden (gecomprimeerde bestanden)

De app Bestanden kan omgaan met zip-bestanden. Als je erop klikt, zie je de inhoud.


Het zip-bestand staat in de linker marge.Klik erop om de inhoud zichtbaar te maken:

De inhoud van een zip-bestand op de Drive zetten

Dit gaat nu nog een beetje omslachtig:

 1. Open in Google Drive de map waarin de bestanden moeten komen.

 2. Klik linksboven op de knop Nieuw en selecteer Bestanden uploaden.

 3. Drive opent nu de app Bestanden.

 4. Klik op het zip-bestand. Je ziet de inhoud verschijnen.

 5. Markeer de bestanden en mappen die je wilt uploaden.

 6. Klik op Openen.

 7. Na een paar seconden verschijnt rechts onderin de melding dat het uploaden is voltooid.

 8. De Microsoft-bestanden zijn omgezet naar het Google-formaat (als je de instellingen in Drive zo hebt staan).

1,2,3 - Klik in op Bestanden uploaden:

4 - Klik in de geopende app Bestanden op het zip-bestand links onderin, markeer dan de gezipte bestanden en klik op de knop Openen:

7 - Het uploaden is voltooid:

8 - In de Drive zijn de Microsoft-bestanden omgezet naar het Google-formaat:

Foto's en plaatjes openen en bewerken

Eén plaatje of foto openen

Als je in de app op één plaatje of foto dubbelklikt, opent de app dat plaatje.

Via de pijltjesknoppen naar links en rechts kun je naar andere foto's gaan.

Een selectie openen

 1. Selecteer met ctrl-klik meerdere plaatjes.
  Tip: je kunt ook in één keer een reeks plaatjes selecteren: klik op het eerste plaatje en shift-klik op het laatste plaatje.

 2. Klik op Openen. Het eerste plaatje in de lijst wordt nu zichtbaar in Bestanden.

 3. Je kunt ook nu naar links en rechts bladeren, maar in plaats dat je alle plaatjes in de map ziet, ziet je alleen de geselecteerde.

Plaatjes en foto's bewerken

In Bestanden is bewerken veel beperkter (Google Foto's kan veel meer), maar wát het kan, is wel erg handig:

 • draaien;

 • snijden;

 • belichting, contrast en verzadiging aanpassen;

 • op het plaatje tekenen (dit kan Google Foto's (nog) niet).

Plaatjes en foto's afdrukken

 1. Open het plaatje.

 2. Druk op ctrl p of

  1. Klik op de drie puntjes rechts bovenin.

  2. Selecteer Afdrukken.

Kijk voor meer informatie over afdrukken op Printen.

De in Bestanden geopende foto. Bovenaan staat het menu om te delen en te bewerken.Je kunt op een plaatje/foto tekenen. Je kunt er (nog?) geen tekst in zetten.

Een selectie openen:

Hoeveel opslagruimte heb ik?

 1. Klik rechtsboven in Bestanden op de drie menu-puntjes.

 2. Klik op de regel die aangeeft hoeveel ruimte er beschikbaar is.

 3. Je komt dan in een venster dat de ruimteverdeling laat zien.

 4. Klik op een regel om meer informatie over dat onderwerp te bekijken.

Je kunt dit overzicht ook oproepen met 🔍 opslagbeheer.

In de app Bestanden: klik op de de menu-puntjes en dan op de beschikbare opslagruimte:

Je ziet nu een overzicht van van de opslagruimte op de Chromebook:

De snelle route: 🔍 Opslagbeheer:

De prullenbak tonen

Als je deze vlag aan zet, zie je links onderin de prullenbak staan. Dat is wel eens handig als je per ongeluk een bestand verwijderd hebt.

 • chrome://flags/#files-trash

Meer informatie over vlaggen vind je op de pagina Over vlaggen.

Microsoft-bestanden bewerken

Je kunt vanuit de app Bestanden Word-, Excel- en PowerPointbestanden openen en bewerken.

De mogelijkheden zijn dan nogal beperkt.

Je kunt zo'n bestand beter naar de Google Drive verplaatsen en daar openen. Zie de pagina Microsoft Word, Excel en PPT .