Letters met accenten

Internationale (diakritische) tekens en letters met accenten

(Accenttekens toevoegen

Als je als invoermethode Nederlands (of Engels (VS)) met international toetsenbord hebt geselecteerd, kun je letters met accenten typen door de 'dode toetsen' te gebruiken, net zoals vroeger op typemachines.

Let daarbij wel op dat je in de toetsenbordinstelling Autocorrectie UIT hebt staan.

Bron: Catawiki.nl

De gewenste letter:


Accent aigu (bijv. é)

tilde n (bijv. ñ)

umlaut/trema (bijv. ü)

C cedille ç

Accent grave (bijv. à)

Met de alt gr-toets (rechts van de spatiebalk):

alt gr letter

alt gr n

---

alt gr ,

---

Met de 'dode toets':
Eerst het accent en dan loslaten, daarna de letter:

' letter (links van de entertoets)

shift~ letter

shift" letter

---

`letter (links van de 1)