Bak (Tote) en klembord

Inleiding

De bak en het klembord zijn twee heel krachtige hulpmiddelen.

 • De bak (Tote in het Engels) is een (virtuele) verzamelplaats. Iets komt in de bak als je:

  • het in de app Bestanden hebt vastgemaakt aan de plank;

  • een schermopname maakt;

  • iets downloadt of via de Scan-app scant.

 • De bak is alleen zichtbaar als er iets in zit. Hij staat dan links van het systeemgedeelte van de plank. Je ziet dan mini-uitvoeringen van een paar van de bestanden die er in staan.

 • Het klembord is een andere virtuele verzamelplaats. Iets komt op het klembord als je:

  • iets knipt of kopieert;

  • een schermopname maakt.

De bak en het klembord overlappen elkaar dus een beetje.

Het grootste verschil:

 • De inhoud van de bak staat op de Chromebook. Als je uitlogt of de Chromebook uitzet, blijft de bak intact.

 • De inhoud van het klembord staat in het werkgeheugen. Als je uitlogt of de Chromebook uitzet, ben je het klembord kwijt.

De bak:

De bak

Op de plank, direct links van het menugedeelte, staat zo nu en dan het Bak-icoon.Het icoon toont mini-uitvoeringen van de bestanden die erin staan. Als je dit hinderlijk vindt, kun je ook een wat bescheidener presentatie kiezen:

 1. Rechtsklik op de bak.

 2. Selecteer Voorbeelden verbergen of Voorbeelden bekijken om de voorbeelden niet/wel te tonen.

De bak bevat:

 • de door jou vastgezette bestanden;

 • maximaal drie schermopnamen;

 • maximaal twee gedownloade bestanden.

Er zijn vier manieren om een bestand in de bak te krijgen:

 1. je downloadt het vanuit Chrome;

 2. je maakt een schermopname;

 3. je zet het in de app Bestanden vast op plank (via rechtsklikken op het bestand);

 4. je sleept het in de app Bestanden naar de plank (als de bak niet zichtbaar is) of naar de bak (als die zichtbaar is).

Zo kun je er makkelijk bij als je het ergens in wilt plakken (met Allesknop v).

Als de Chromebook iets in de Bak heeft gezet, krijg je daarvan een melding.

Als je op de Bak klikt, zie je de vastgezette bestanden, schermopnames en downloads.

Een bestand vastzetten

Je kunt bestanden die in de Bak staan, vastzetten: klik op de punaise. Om een vastgezet bestand weer los te maken, klik je op de punaise.

Als je op een bestand rechtsklikt, zie je een menu voor dat bestand.

Je kunt bestanden die in de bak staan ook uit de bak verwijderen: rechtsklik op het bestand en selecteer Verwijderen.

 • Het bestand verdwijnt dan uit de bak, niet uit de map waarin het staat.

 • Als het bestand vastgepind was, blijft het vastgepind. Als je het dan losmaakt (op de punaise klikt) verdwijnt het helemaal uit de bak.

De gevulde bak met Voorbeelden bekijken aan:

De gevulde bak met Voorbeelden verbergen aan:

De melding dat er een schermopname in het klembord is gezet. Hij staat nu ook in de bak.

De geopende bak.
 • Bovenin de vastgezette bestanden.
 • Daaronder de schermopnames.
 • Onderin de bestanden die zijn gedownload.

Als je op een niet-vastgezet bestand rechtsklikt, zie je dit menu:

Als je op een vastgezet bestand rechtsklikt, zie je dit menu.Om het te verwijderen, moet je het dus eerst losmaken.

Een bestand bewerken

Dubbelklik op een bestand in de bak om het te bewerken.

 • Als het een plaatje of foto is, kom je in de bewerkmodus van de app Bestanden. Je kunt het plaatje dan snijden, schalen, draaien, lichter of donkerder maken en er op tekenen. Als je klaar bent, kun je bewerkte plaatje opslaan: overschrijf het origineel (of de vorige bewerkte versie) of sla het op als een nieuw bestand.

 • Als het een ander bestand is, probeert Google dat bestand te openen in de daarvoor bedoelde app.

Het bewerkmenu van de app Bestanden:

Het tekengereedschap:

Het klembord

Het klembord kan maximaal vijf onderdelen bevatten.

De volgende onderdelen komen in de klembord terecht:

 • alles wat je met ctrl c of de kopieerfunctie in een menu kopieert (bijvoorbeeld tekst, een plaatje, een url of een e-mailadres);

 • alles wat je met ctrl x of de knipfunctie in een menu knipt;

 • schermopnames die je maakt (dus plaatjes en filmpjes).

Het klembord openen

 • Allesknop v.

Een onderdeel selecteren

 1. Beweeg met de cursortoetsen over de onderdelen.

 2. Druk bij het gewenste onderdeel op de entertoets om dit te plakken.

Een onderdeel uit klembord verwijderen

 1. Ga met de muis naar het onderdeel.

 2. Klik op het kruisje rechtsboven in de hoek van het onderdeel.

First in, first out

Als er vijf onderdelen in het klembord zitten en er komt een nieuw onderdeel bij, verdwijnt het oudste uit het klembord.

De buffer. In dit voorbeeld zitten er twee stukken gekopieerde tekst en drie plaatjes in.