Bestanden delen


Algemeen

Je kunt bestanden met anderen delen.

Internet-adressen (tabbladen) kun je ook delen. Dat doe je in Chrome.

Een bestand delen vanuit de app Bestanden

Je kunt bestanden vanuit de Drive delen, maar dat kan dan alleen met mensen of groepen (in Google Workspace).

Als je een bestand op een andere manier wit delen, doe je dit vanuit de app Bestanden.
Dit werkt ook voor bestanden die in de Drive staan.

  1. Klik op het bestand of selecteer meerdere bestanden.

    1. Klik op het deelsymbool rechtsboven in het venster of

    2. Rechtsklik op een geselecteerd bestand en klik dan op Delen.

  2. Selecteer de manier waarop je wilt delen.

  3. Volg de aanwijzingen.

1 - Klik op het deelsymbool:

2 - Selecteer de deelmethode: