Vensters, bureaus en schermen

Inleiding

Er zijn drie niveaus van elementen op jouw digitale bureau.

 1. Het laagste niveau is het venster. Ieder app heeft zijn eigen venster. Je kunt een app (bijvoorbeeld Chrome) meerdere malen openen. Het staat dan in meerdere vensters.

 2. Op de Chromebook kun je meerdere bureaus aanmaken. Een bureau is een virtuele werkplek waarop je meerdere vensters kunt plaatsen.

 3. Ten slotte kun je aan een Chromebook een of meer beeldschermen koppelen, zodat je meer vensters tegelijk kunt zien.

Vensters:
Bureaus:
Schermen:

Vensters

Schakelen tussen vensters

 • De overzichtsknop (de toets boven de 6) toont alle vensters die je in het actieve bureau open hebt staan en alle bureaus.

 • Met Alt tab ga je naar het venster dat je hiervoor hebt gebruikt. Ook als dat op een ander bureau staat.

 • Als je alt indrukt en vasthoudt en daarna tab kort aantikt, krijg je een overzicht van alle vensters.
  Door dan (nog steeds met alt ingedrukt) op tab of de pijltoetsen naar links of rechts te drukken, wandel je naar het volgende venster in de rij.

Klik met de muis op Alle bureaus of Huidig bureau om alle vensters te zien of alleen de vensters die op het huidige bureau staan.

Dit zie je als je de overzichtsknop (de toets boven de 6) indrukt: alle bureaus en de vensters op het actieve bureau.

Dit zie je als je alt indrukt en vasthoudt en dan alt kort aantikt: alle vensters op alle bureaus.

Vensters vastzetten op de plank of in de bak

Je kunt vensters (behalve Chrome-vensters) op de plank en in de Bak vastzetten. Kijk hiervoor op de betreffende pagina's.

Je kunt een Chrome-venster niet vastzetten. Je kunt wel een enkel tabblad in Chrome vastzetten.

Vensters een naam geven

Als je het handig vindt (dat is meestal zo als je veel vensters gebruikt), kun je Chrome-vensters een naam geven:

 1. Rechtsklik op een lege plek in de bovenrand van het venster en selecteer Venster een naam geven....

 2. Vul een naam in en druk op [OK].

Geef het venster een naam:

Je ziet die naam in het overzicht (hier in het gele kader):

Bureaus

Wat kun je met bureaus?

Als je met veel dingen tegelijk bezig bent, kan het op het bureaublad een rommeltje worden en is het soms lastig om het juiste venster naar voren te halen.

Door met meerdere bureaus te werken, kun je wat orde in de chaos brengen.

Zo heb ik meestal drie of vier bureaus gevuld:

 • Het eerste (dat ik Bureau heb genoemd) bevat Gmail, Whatsapp web en de agenda.

 • Het tweede (Ontdekken) bevat websites die ik aan het lezen ben.

 • Het derde en andere bevatten werk waar ik mee bezig ben.

Zou houd ik alles netjes gescheiden.

De Chromebook onthoudt welke bureaus je hebt en welke vensters daarop staan. Als je de Chromebook uit- en daarna weer aanzet, staat alles na een paar tellen weer keurig voor je klaar. Als je met een tweede beeldscherm werkt, onthoudt de Chromebook ook op welke beeldscherm welke vensters staan (als het beeldscherm aan staat voordat je de Chromebook weer aanzet).

Let op: als je in het overzichtsscherm een bureau verwijdert (op het kruisje in het bureau klikt), verdwijnt het bureau, maar de vensters blijven open staan.

Mijn bureaus:

Sleep een venster naar een nieuw bureau en geef het een naam:

Templates

Bureaus zijn erg handig, maar als je er een paar hebt, nemen ze wel veel intern geheugen van de Chromebook in beslag, ook al gebruik je ze niet.

Google heeft daar iets op gevonden: Templates (sjablonen).
Je kunt de huidige vulling van het beeldscherm (of beeldschermen, als je er meerdere gebruikt) opslaan als een template.
Google maakt dan een bureau aan dat je zelf een naam kunt geven.

 1. Zet de vensters op zoals je ze later wilt gebruiken.

 2. Klik op de overzichtstoets.

 3. Klik boven het linker venster op de knop Bureau opslaan als template.

 4. Google maakt nu een template aan met de naam Bureau.

 5. Klik op die naam om hem aan te passen.

 6. Klik op de entertoets.

 7. Klaar.

Als je het bureau even niet nodig hebt, sluit je de vensters en verwijder je het bureau. Zo krijgt de Chromebook meer lucht.

Wil je het bureau daarna weer gebruiken:

 1. Klik op de overzichtstoets.

 2. Klik op Templates (rechts van de bureaus)}.

 3. Klik in het betreffende template op Template gebruiken.

 4. Google maakt dan van dit template een bureau met de naam van het template.

 5. Klik op dit bureau.

 6. Klaar.

Beperkingen (ChromeOS 99):

 • Een template kan geen Linux-apps opslaan, dus ook Lacros (nog) niet.

 • Als je tabgroups actief hebt, opent de template de tabbladen in die groepen, ook al zijn ze gesloten, maar toont hij niet het groepslabel.

Een template maken en het een naam geven:

Een template gebruiken. Het wordt dan weer een bureau:

Navigeren door vensters en bureaus

 • Allesknop shift = maakt een nieuw bureau.

 • Allesknop shift - verwijdert het actieve bureau.

 • Allesknop [ ga naar een bureau naar links. Je kunt ook met vier vingers naar rechts schuiven op het glijvlak.

 • Allesknop ] ga naar een bureau naar rechts. Je kunt ook met vier vingers naar links schuiven op het glijvlak.

 • Allesknop shift ] verplaats het actieve venster een bureau naar rechts.

 • Allesknop shift [ verplaats het actieve venster een bureau naar links.

 • In het overzicht (knop boven de 6):

  • zodra je op een cursortoets klikt, zie je een blauw kader om het actieve venster. Gebruik de cursortoetsen om het kader naar andere vensters, bureaus en de namen van bureaus te verplaatsen.

   • Als je een bureau omkaderd hebt, verplaatst ctrl pijltje rechts/links dat bureau naar rechts/links.

  • Als je een venster in een nieuw bureau wilt plaatsen, sleep je het naar het grijze nieuwe bureau.

 • Allesknop shift # brengt je meteen naar bureau nummer #.

Extra (echte) beeldschermen

Je kunt heel eenvoudig een tweede scherm aan een Chromebook koppelen. Gebruik hiervoor de hdmi-kabel of een usb-c kabel, afhankelijk van het type Chromebook dat je hebt.

Zie voor de instellingen de pagina Scherm.

Een venster van het ene naar het andere beeldscherm verplaatsen

Druk op Allesknop alt m.

Totaal acht schermen of meer...

Als je vier bureaus hebt gevuld en twee echte beeldschermen hebt, heb je dus de beschikking over acht virtuele beeldschermen!