VPN en de Chromebook

Een VPN (Virtual Private Network)

Wat is een VPN?

Een VPN (Virtual Private Network) is een versleutelde verbinding tussen jouw computer of smartphone en de websites die je bezoekt.

Dit betekent:

 • dat jouw IP-adres (jouw adres op internet) en jouw locatie (die vaak aan het IP-adres is gekoppeld) niet meer te achterhalen zijn;

 • dat de gegevens die jij uitstuurt en ontvangt onderweg niet door anderen te lezen zijn.

  • Dit laatste wordt tegenwoordig ook al door het https-internetprotocol geregeld, maar dat wordt nog nog niet overal gebruikt.

Je kunt het zien als een privé-tunnel waar jouw internetverkeer doorheen reist.

De tunnel zorgt voor een anonieme, beveiligde verbinding tussen jou en websites. Dit heeft meerdere voordelen:

 • Je krijgt iedere keer dat je een VPN-verbinding activeert een ander IP-adres van de VPN-leverancier dat niet aan jouw echte locatie is gekoppeld. Het opslaan van dat IP-adres voor later gebruik (dat vaak in cookies gebeurt) is dus zinloos. Hierdoor ben je anoniemer op het internet.

 • Door de versleutelde tunnel hebben hackers en cybercriminelen minder mogelijkheden om jou dwars te zitten of jouw gegevens te achterhalen.

 • Als je op een openbare wifi zit (voor die wifi hoef je geen wachtwoord op te geven), bijvoorbeeld in de trein, ben je kwetsbaar voor 'meekijken'. Met een VPN ben je dat niet.

 • Je kunt doen alsof je in een ander land bent. Dat kan handig zijn als bepaalde diensten bijvoorbeeld wel in de VS worden geleverd, maar niet in Nederland.

Meer uitleg over VPN's kun je onder meer op de VPN-gids vinden.

Werken met een VPN is dus veiliger en privé-vriendelijker dan werken zonder VPN.

Om de tekening te vergroten:
 1. Klik op het vierkantje met het pijltje.
 2. Selecteer (áls de keuze verschijnt) [Openen met Google Tekeningen].
Instellingen. Bij mij gaat hij altijd aan.
Het internet op vanuit Nederland met een IP-adres van NordVPN:
Het internet op vanuit de VS met een IP-adres van NordVPN:

Hoe installeer je een VPN?

Je kunt op een Chromebook op twee manieren VPN-software installeren:

 • als een Chrome-extensie;

 • met een Android-app.

Ik raad de Chrome-extensie af, want die werkt alleen in Chrome. Hij werkt dus niet voor de hele Chromebook (lees: Android- en Linux- apps).

De Android-app werkt op het niveau van de Chromebook.
Dat kunt je aan het sleuteltje zien dat in de plank bij het Wifi-icoon staat.

Het VPN staat uit:

Het VPN staat aan (via de Android-app):

Welke VPN zal ik nemen?

Er zijn diverse aanbieders, gratis en betaald.

De betaalde aanbieders hebben meer geld om te investeren in goede software en in VPN-servers. Hoe meer servers zo'n aanbieder heeft staat, hoe meer capaciteit hij heeft en op hoe meer plaatsen je het internet op kunt.

Zo heeft NordVPN op het ogenblik 5143 servers staan, verdeeld over 60 landen.

Als je bij NordVPN een twee-jarenabonnement neemt, kost je dat totaal € 85, dus globaal € 3,15 per maand.

Er zijn uiteraard ook andere aanbieders.

Mogelijke problemen

Het kan gebeuren dat een webpagina niet wil laden.

Meestal is dat een site die jouw IP-adres opslaat en dit gebruikt om je te identificeren (bij Google komt dat soms voor).

Ik pauzeer de VPN dan even (als ik de website vertrouw). Je ziet dan vrijwel meteen de pagina verschijnen.

Het VPN pauzeren:

Je kunt kiezen hoe lang dit moet duren: