Apparaat

Algemeen

Hier vind je de instellingen voor apparaten waarmee je de Chromebook kunt bedienen.

Ga via De Allesknop naar Apparaat en dan in het menu link naar Apparaat.

Je kunt via de Allesknop meestal ook rechtstreeks naar een onderdeel gaan (muis, touchpad, scherm etc.).

Via de Allesknop naar Apparaat

Muis

Primaire muisknop omwisselen

Als je dit schuifje aanzet, krijgt de linkermuisknop de functie van de rechter en andersom.Dit is handig voor mensen die links 'muizen'.

Muisversnelling inschakelen

Als je dit uitstaat, is de muis altijd even snel, ook als je kleine bewegingen maakt. Dat kan hinderlijk zijn als je precisiebewegingen wil maken, bijvoorbeeld bij tekenen.

Als je de knop aanzet, beweegt de muis langzamer bij kleine veranderingen en sneller bij grote veranderingen.

Snelheid muis

Hóe snel dat dan is, geef je met deze schuifbalk aan.

Omgekeerd scrollen inschakelen

  • Als je het uitstaat, moet je om verder te lezen het muiswiel naar je toe draaien.

  • Als het aanstaat, moet je om verder te lezen het muiswiel van je af draaien.

Touchpad

Tikken voor klikken inschakelen

Als dit aanstaat, heeft een tikje (of twee) op de touchpad hetzelfde effect als met de vinger de linker- of rechteronderkant van de touchpad indrukken tot hij klikt.

Tikken en slepen inschakelen

Als dit aanstaat, kun je een venster of object als volgt verslepen:

  1. tik twee keer kort na elkaar op de touchpad en blijf de touchpad na de tweede keer aanraken.

  2. Je kunt nu het object met de vinger verslepen.

Dit heeft dus hetzelfde effect als met de 'muisknophoek' ingedrukt de vinger te slepen.

Touchpadversnelling inschakelen

Als je dit uitstaat, is de touchpad altijd even snel, ook als je kleine bewegingen maakt. Dat kan hinderlijk zijn als je precisiebewegingen wil maken, bijvoorbeeld bij tekenen.

Als je de knop aanzet, beweegt de touchpad langzamer bij kleine veranderingen en sneller bij grote veranderingen.

Snelheid touchpad

Hóe snel dat dan is, geef je met deze schuifbalk aan.

Omgekeerd scrollen inschakelen

Noot: scrollen met het touchpad doe je met twee vingers.

  • Als je het uitstaat, moet je om verder te lezen met twee vinders omlaag vegen.

  • Als het aanstaat, moet je om verder te lezen met twee vinders omhoog vegen. Ook alle horizontale bewegingen werken andersom (zie de pagina over de touchpad).

Ik heb het aanstaan: zo werkt het touchpad hetzelfde als het scherm van mijn smartphone.

Schermen

Weergavegrootte

Je kunt de weergavegrootte van het scherm aanpassen. Dit is bijvoorbeeld prettig als je de lettertjes wat te klein vindt.

Merk op dat het instellen van de weergavegrootte iets anders is dan in- of uitzoomen in de browser:

Weergavegrootte heeft effect op alles wat je in het scherm ziet, dus ook de tabbladen bovenaan en de plank onderin.

In- of uitzoomen (ctrl-+ of ctrl--) heeft alleen effect op de tekst op een webpagina.

Stand

Je kunt een scherm ook verticaal of op z'n kop zetten. Dat is soms handig als de de Chromebook als demonstratiescherm gebruikt

Weergavegrootte groot:

Weergavegrootte kleiner

Het scherm 90 graden gedraaid

Nachtlicht

Je kunt de Chromebook zo instellen dat het scherm 's avonds minder wit is. Dat zorgt ervoor dat je makkelijker in slaap valt als je naar bed gaat.

Kleurtemperatuur

De schakelaar Nachtlicht staat aan als het nachtlicht actief is en uit als het niet actief is. De schakelaar geeft dus niet aan of je een schema hebt ingesteld.

Om de kleurtemperatuur in te kunnen stellen, moet je het nachtlicht aan zetten. Hier geef je aan welke tint je het prettigst vindt. Met de schuifknop ga je van Koeler (blauwwit) naar Warmer (roodachtig wit). Zet daarna de knop weer uit (als je de daglichtstand aan wilt hebben).

Schema

Er zijn drie mogelijkheden:

  • Nooit: je gebruikt deze mogelijkheid niet.

  • Zonsondergang tot zonsopgang. De Chromebook schakelt dan automatisch op die tijdstippen over. Dit is de instelling die ik gebruik.

  • Aangepast. Je geeft dan zelf de schakeltijdstippen aan.

Iedere gebruiker van de Chromebook kan dit zelf instellen, ook als hij niet de eerste was die inlogde.

Een tweede scherm

Je kunt een tweede scherm aansluiten. Door het scherm te verslepen, kun je aangeven waar het staat en opzichte van het eerste scherm.

Als je het vinkje Ingebouwd scherm mirorren aan hebt staan, zie je op beide schermen hetzelfde. Als het uit staat, is het tweede scherm een uitbreiding van het eerste.

De instellingsmogelijkheden zijn iets uitgebreider dan bij het ingebouwde scherm: je kunt de resolutie aanpassen. Samen met de weergavegrootte kun je instellen wat je ziet en hoe groot je het ziet.

Opslagbeheer

Je kunt hier niet veel instellen. Je kunt wel zien hoeveel ruimte bepaalde dingen in beslag nemen, en op basis van die informatie besluiten of je iets wilt wissen. In principe is dat niet nodig, maar het kan handig zijn.

Stel bijvoorbeeld dat zoonlief heel veel opslagruimte in beslag neemt, dan kun je (als hij dat niet wil veranderen) zijn account hier verwijderen.