Apps

Android (De Google Play Store) aanzetten

Als je een Chromebook hebt van modeljaar 2017 of later, kun je via de Play Store Android apps installeren.

De play Store aanzetten:

  1. Ga via de Allesknop naar Apps.

  2. Klik naast Google Play Store op Aanzetten.

Als je de Playstore aan hebt gezet, maar hij bevalt je niet, dan kun je hem in hier ook uitschakelen. Als je dat doet, verdwijnen alle geïnstalleerde Android-apps van de Chromebook.

Via de Allesknop naar de Play Store instellingen:

Zet zo nodig de Google Play Store aan:

Je apps beheren

In dit scherm beheer je de apps die op de Chromebook staan.Voorbeelden hiervan zijn:

  • Android-apps.

  • PWA's (Progressive Web Apps). Dit zijn apps die via Chrome werken.

  • SWA's (System Web apps). Dit zijn Chromebook-specifieke apps die via Chrome werken.

  • Snelkoppelingen die je hebt gemaakt naar webpagina's.

Klik op Je apps beheren. Je ziet nu alle apps die op de Chromebook staan.

Klik op een app om de instellingen te zien en zo nodig aan te passen.

Je kunt een app hier ook van de Chromebook verwijderen (behalve als het een System Web App is).

Je Apps beheren. Hier zie je alle Android-apps die op de Chromebook staan:

Instellingen per app

Vastzetten op plank

Als dit aan staat, staat het icoon van de app op de plank, ook als hij niet actief is.

Meldingen

Als dit aanstaat, mag de app meldingen doen (niet in Chrome, maar op de Chromebook in het meldingenvenster rechtsonder).

Rechten

Hier geef je aan welke rechten de app heeft. Je ziet alleen de rechten staan waar de app om vraagt.

Meer instellingen en rechten

Als je hierop klikt, kom je op een scherm met meer informatie over de app. Klik op een regel om de betreffende instellingen of gegevens te zien en aan te passen.

Ondersteunde links openen

Hier geef je aan wanneer een link op het internet dezer app mag openen in plaats van dat Chrome hem opent.

Een voorbeeld: een agenda-link komt dan uit in de agenda-app (als je die geïnstalleerd heb) in plaats van in de webversie van de agenda.

Instellingen per app:

Meer instellingen en rechten:

Google Play Store

Hier beheer je jouw Android-voorkeuren.

Android-voorkeuren beheren

Je kunt hier via het menu Apps naartoe, maar je kunt ook rechtstreeks voa de Allesknop gaan.

In dit menu zie je allerlei instellingen die je misschien bekend voorkomen van je smartphone of tablet.

Ook zie je hier bepaalde eigenschappen van Android (onder meer de versie).

Blader er maar eens doorheen.

De instellingen voor de Google Play Store:
Via de Allesknop naar Android-voorkeuren:

De voorkeuren:

Apps herstellen bij opstarten

Je kunt aangeven wat de Chromebook na het opstarten moet doen met apps en pagina's die aanstonden toen je uitlogde of de Chromebook uitzette:

  • Altijd herstellen

  • Altijd vragen

  • Uit (niet herstellen)

Met de Allesknop naar de herstel-instellingen:

Tip: herstellen zonder opstarten

Dit wil je bijvoorbeeld doen als er iets fout gaat met een app en de Chromebook loopt vast (ter geruststelling: dit gebeurt vrijwel nooit).

Het systeem opent dan niet weer automatisch de vensters die je open had staan.

  • Houd de ververstoets (boven de 3 en 4) ingedrukt en druk dan op de aan/uitknop.

Het systeem logt je nu uit en herstart de Chromebook. Omdat dit niet de 'nette' procedure is, zal niet alles wat je aan had staan automatisch terugkomen. Je krijgt rechts onderin de vraag of je de apps wilt herstellen.

Dit werkt op de meeste, maar niet op alle Chromebooks.