Andere mensen beheren

Andere mensen beheren

Google kent vier soorten gebruikers op een Chromebook (gebruikers zijn mensen die op de Chromebook kunnen werken):

 • de eigenaar;

 • gasten;

 • specifiek door de eigenaar aangewezen gebruikers met een Google-account;

 • andere gebruikers met een Google-account.

De eigenaar van de Chromebook kan aangeven hoe anderen het apparaat mogen gebruiken. Er zijn meerdere mogelijkheden.

Via de Allesknop naar Instellingen

Dan in het menu links naar Mensen

Alleen de eigenaar mag hem gebruiken.

Dit is de beste instelling als jij de enige bent die de Chromebook gebruikt. Het voordeel is dat niemand de Chromebook kan gebruiken behalve jij.

 • het eerste schakelaartje staat uit;

 • het derde schakelaartje staan aan.

De eigenaar en gasten mogen hem gebruiken

Als je de Chromebook als gast gebruikt, kun je bijna alles doen, behalve bepaalde instellingen wijzigingen.
Zodra je je afmeldt, wist de Chromebook alle gegevens die jij of het systeem hadden opgeslagen en zijn al jouw sporen verdwenen (downloads op het apparaat bijvoorbeeld).

Dit stel je in als:

 • jij de enige gebruiker van de Chromebook bent;

 • en je anderen toe wilt staan de Chromebook te gebruiken zonder dat ze iets kunnen installeren of opslaan.

 • het eerste schakelaartje staat aan;

 • het derde schakelaartje staan aan.

De eigenaar en specifiek aangewezen gebruikers mogen hem gebruiken

Dit stel je in als je de Chromebook met specifieke mensen deelt, of als je als verschillende personen in de Chromebook wilt inloggen. Niemand de Chromebook kan gebruiken behalve jij en deze mensen.

Merk op dat in het plaatje hiernaast een medegebruiker grijs is weergegeven. Zodra die heeft ingelogd, krijgt die ook een kleur.

 • het eerste schakelaartje staat uit;

 • het derde schakelaartje staan aan.

Let op: als je hier gebruikers toevoegt of verwijdert, is de wijziging pas van kracht als jij uitlogt.

De eigenaar en ieder ander met een Google-account mogen hem gebruiken

Dit stel je in als de Chromebook in een vertrouwde omgeving wordt gebruikt door meerdere mensen (bijvoorbeeld op een kantoor of door een vereniging). Dit is niet een erg veilige optie: iedereen kan met je Chromebook aan de haal gaan en hem gebruiken.

 • het eerste schakelaartje staat uit;

 • het derde schakelaartje staan uit.

In al die combinaties kun je desgewenst ook gasten, al of niet met een Google-account, toestemming geven. Stel deze optie bijvoorbeeld in als je iemand wilt laten ondervinden hoe het is om met een Chromebook te werken. Het kan voor jezelf ook handig zijn als je de Chromebook (of Chrome) wilt gebruiken zonder de door jou geïnstalleerde extensies en apps.

Schakelen tussen gebruikers

Als een van de gebruikers is ingelogd, kan hij de andere gebruiker laten inloggen zonder zelf uit te loggen. Dit is natuurlijk alleen aan te raden als je de ander vertrouwt in jouw omgeving. Ik vind deze mogelijkheid ideaal: zo kan ik schakelen tussen de accounts die ik beheer. Als er meerdere accounts tegelijk zijn ingelogd, moet je hiermee rekening houden:

 • Alleen degene die als eerste inlogt, heeft de beschikking over zijn Android-apps.

 • Alleen degene die als eerste inlogt, kan alle instellingen van de Chromebook aanpassen.

 • Behalve dat, heeft iedereen die na de eerste persoon inlogt, de volledige beschikking over 'zijn eigen Chromebook'.

 • Je kunt niet één persoon weer uitloggen. Je kunt alleen iedereen tegelijk uitloggen.