Gebruikers en accounts

Een wezenlijk verschil: Gebruiker, Account en Mijn accounts

Gebruiker: degene die mag inloggen in de Chromebook

De eigenaar van de Chromebook (degene die na het uitpakken of na een Power wash als eerste inlogt in de Chromebook) is een gebruiker.

De eigenaar kan instellen dat ook anderen de Chromebook mogen gebruiken. Zij kunnen dan zelf inloggen in de Chromebook.

Een andere gebruiker kan geen gebruikers toevoegen of verwijderen.

Via de Allesknop naar gebruikersbeheer

Andere gebruikers beheren

Account: de gebruiker die nu is ingelogd is in de Chromebook

Via de Allesknop naar Instellingen, daar naar het menu Mensen

Mijn accounts: de accounts waarmee de ingelogde gebruiker ingelogd kan zijn in Google-diensten

Stel: ik ben de huidige gebruiker. Ik open Gmail en zie daar mijn mail.

Ik kan mijn Gmail-scherm een account toevoegen, zodat ik ook van dat account de mail kan beheren. Dat hoeft dus niet een gebruiker van de Chromebook te zijn.

Ik blijf dus zelf ingelogd in de Chromebook, en in het Gmail-scherm kan ik schakelen tussen mij en een (of meer) andere Google-accounts.

In dit scherm kan ik accounts toevoegen en verwijderen.

Nogmaals: dit zijn dus geen gebruikers van de Chromebook. Dat kán wel, maar dan moet ik ze als gebruiker toevoegen. Dat behandel ik in Andere mensen beheren.

Mijn account via de Allesknop

De accounts die aan mijn Chrome browser gekoppeld zijn.