Muis en touchpad

Algemeen

Hier vind je de instellingen voor apparaten waarmee je de Chromebook kunt bedienen.

Ga via de Allesknop naar Apparaat en dan in het menu links naar Apparaat.

Je kunt via de Allesknop meestal ook rechtstreeks naar een onderdeel gaan (muis, touchpad, scherm etc.).

Via de Allesknop naar Apparaat:

Muis

Primaire muisknop omwisselen

Als je dit schuifje aanzet, krijgt de linkermuisknop de functie van de rechter en andersom. Dit is handig voor mensen die links 'muizen'.

Muisversnelling inschakelen

Als je dit uitstaat, is de muis altijd even snel, ook als je kleine bewegingen maakt. Dat kan hinderlijk zijn als je precisiebewegingen wil maken, bijvoorbeeld bij tekenen.

Als je de knop aanzet, beweegt de muis langzamer bij kleine veranderingen en sneller bij grote veranderingen.

Snelheid muis

Hóe snel dat dan is, geef je met deze schuifbalk aan.

Omgekeerd scrollen inschakelen

  • Als je het uitstaat, moet je om verder te lezen het muiswiel naar je toe draaien.

  • Als het aanstaat, moet je om verder te lezen het muiswiel van je af draaien.

Via de Allesknop naar Muis:

Touchpad

Tikken-om-te-klikken aanzetten

Als dit aanstaat, heeft een tikje (of twee) op de touchpad hetzelfde effect als met de vinger de linker- of rechteronderkant van de touchpad indrukken tot hij klikt.

Tikken en slepen aanzetten

Als dit aanstaat, kun je een venster of object als volgt verslepen:

  1. tik twee keer kort na elkaar op de touchpad en blijf de touchpad na de tweede keer aanraken.

  2. Je kunt nu het object met de vinger verslepen.

Dit heeft dus hetzelfde effect als met de 'muisknophoek' ingedrukt de vinger te slepen.

Touchpadversnelling aanzetten

Als je dit uitstaat, is de touchpad altijd even snel, ook als je kleine bewegingen maakt. Dat kan hinderlijk zijn als je precisiebewegingen wil maken, bijvoorbeeld bij tekenen.

Als je de knop aanzet, beweegt de touchpad langzamer bij kleine veranderingen en sneller bij grote veranderingen.

Snelheid touchpad

Hóe snel dat dan is, geef je met deze schuifbalk aan.

Omgekeerd scrollen aanzetten

Noot: scrollen met het touchpad doe je met twee vingers.

  • Als het uit staat, moet je om verder te lezen met twee vinders omlaag vegen.

  • Als het aan staat, moet je om verder te lezen met twee vinders omhoog vegen. Ook alle horizontale bewegingen werken andersom (zie de pagina over de touchpad).

Ik heb het aanstaan: zo werkt het touchpad hetzelfde als het scherm van mijn smartphone.

Via de Allesknop naar Touchpad: