De bak en het klembord

Inleiding

De bak en het klembord zijn twee heel krachtige hulpmiddelen.

Bak

Klembord

De bak en het klembord overlappen elkaar een beetje.

Het grootste verschil:

De Bak 

Op de plank, direct links van het menugedeelte, staat zo nu en dan het Bak-icoon.

Het icoon toont mini-uitvoeringen van de bestanden die erin staan. Als je dit hinderlijk vindt, kun je ook een wat bescheidener presentatie kiezen.

Uiterlijk

Je kunt kiezen hoe de bak eruitziet.

De bak in de stand Voorbeelden bekijken:

De bak in de stand Voorbeelden verbergen:

Inhoud

De bak bevat snelkoppelingen naar:

De bak werkt volgens het principe First in, first out. Dit betekent dat als je bijvoorbeeld een vierde schermopname maakt, de eerste uit de bak verdwijnt.

De bak vullen

Er zijn drie manieren om een bestand in de bak te krijgen:

Een bestand vastzetten

Je kunt schermopnames en downloads die in de bak staan, vastzetten.
Ze verschijnen dan ook in het gedeelte Vastgezette bestanden. Zelfs als ze uit de downloads of schermopnames schuiven, blijven ze in Vastgezette bestanden staan. 

Een bestand losmaken

Een bestand uit de bak verwijderen

Als je vastgezet bestand wilt verwijderen, moet je het eerst losmaken.

Vanuit de app Bestanden een bestand vastzetten

De bak:
  • Bovenin de vastgezette bestanden.
  • Daaronder de schermopnames.
  • Onderin de bestanden die zijn gedownload.
    Klik op het pijltje rechts om de map Downloads te openen.

De vastgezette bestanden zijn nu offline beschikbaar (dat zie je in de app Bestanden aan de vinkjes rechts):

De melding dat er een schermopname op het klembord is gezet.
De schermopname staat ook in de bak.

Andere mogelijkheden met bestanden in de bak

Rechtsklik op Niet-vastgezette bestanden:

Rechtsklik op Vastgezette bestanden:

Als je op een niet-vastgezet bestand rechtsklikt, zie je dit menu:


Als je op een vastgezet bestand rechtsklikt, zie je dit menu.Om het te verwijderen, moet je het eerst losmaken.

Een bestand in de bak bewerken

Dubbelklik op een bestand in de bak om het te bewerken.

Het klembord

Het klembord kan maximaal vijf onderdelen bevatten.

First in, first out

Als er vijf onderdelen in het klembord zitten en er komt een nieuw onderdeel bij, verdwijnt het oudste uit het klembord.

Wat komt er in het klembord

De volgende onderdelen komen in de klembord terecht:

Het klembord openen

Een onderdeel plakken

Een onderdeel uit klembord verwijderen

Het klembord (🔍 v). In dit voorbeeld zitten er drie gekopieerde teksten en twee plaatjes in.
Klik op het kruisje om een element uit het klembord te verwijderen.