Vensters op de Chromebook

Vensters

Een venster is het deel waarin een applicatie werkt.
Voorbeelden:

Een venster:

Schakelen tussen vensters

Dit zie je als je de overzichtsknop (de toets boven de 6) indrukt: alle bureaus en de vensters op het actieve bureau.

Dit zie je als je alt indrukt en vasthoudt en dan tab kort aantikt: alle vensters op alle bureaus.

Vensters vastzetten op de plank of in de bak

Je kunt vensters (behalve Chrome-vensters) op de plank en in de Bak  vastzetten. Kijk hiervoor op de betreffende pagina's.

Je kunt een Chrome-venster niet vastzetten.
Je kunt wel een enkel tabblad in Chrome op de plank vastzetten.

Vensters een naam geven

Als je het handig vindt (dat is meestal zo als je veel vensters gebruikt), kun je Chrome-vensters een naam geven:

Geef het venster een naam:

Je ziet die naam in het overzicht (hier in het gele kader):

Navigeren door vensters

Een venster van het ene naar het andere beeldscherm verplaatsen

Druk op 🔍 alt m.

De grootte van een venster aanpassen

Met het knopje links van de sluitknop kun je de afmetingen van het venster aanpassen. Zie hiernaast.

Er zijn nog meer mogelijkheden. Hiervoor moet je (nog) wel even een vlag instellen: 

Noot: deze functie is nog experimenteel, hij werkt nog niet helemaal goed.

Het venster is beeldvullend.
Als je klikt, verkleint het tot de afmetingen die het de laatste keer had.

Als je klikt, krijgt het venster zijn maximale grootte.

Zet de vlag partial split aan .
Als je nu lankg op het vergroot/verkleinsymbool klikt, zie je deze mogelijkheden: