Toegankelijkheid van een Chromebook

Toegankelijkheidsopties

Je kunt van alles instellen om het werken met een Chromebook makkelijker te maken.
Deze instellingen vallen onder de verzamelnaam Toegankelijkheidsopties.

Toegankelijkheidsopties altijd weergeven in Snelle instellingen

Als dit Aan staat, kun je de toegankelijkheidsopties vanuit het menu Snelle instellingen benaderen en hoef je niet eerst naar de instellingen te gaan.

🔍 Toegankelijkheid:

Als Toegankelijkheidsoptie tonen in Snelle instellingen aan staat, zie je deze opties als je daarop klikt:

Tekst voorlezen

De functie ChromeVox (gesproken feedback) leest hele pagina's voor.

Met de functie Tekst-naar-spraak kun je geselecteerde tekst op een pagina laten voorlezen.

De voorleesfunctie is actief.
  1. Houd de Zoekknop ingedrukt en markeer tekst.
  2. Zodra je de muis loslaat, begint Google voor te lezen:
OF: klik op de knop zodat dit symbool verschijnt.Sleep dan over (een stukje van) een paragraaf om die te laten voorlezen:

Er verschijnt een afspeelmenu:

Klik op de stopknop om het voorlezen te stoppen:

Dicteren

Hiermee kun je tegen de Chromebook praten, en hij schrijft het op. Dit werkt overigens alleen als je een internetverbinding hebt.

Dit werkt overal, dus zowel in de adresbalk ("www punt buienrader punt nl") als in de tekstverwerker. ("Het is mooi weer punt nieuwe regel we gaan buiten spelen punt nieuwe alinea kom je ook vraagteken").

Je moet vaak wel even de hoofdletters goed zetten, daar maakt Google nog wel eens een foutje.

Schakel Dicteren aan om deze opdracht en andere opdrachten uit te proberen.

Als de functie aan staat, zie je een microfoontje op de plank staan.

🔍 dicteren aanzetten:

De dicteerfunctie is beschikbaar:

De Chromebook luistert:

Ondertitels tonen bij video's

Je kunt aangeven dat je tijdens het afspelen van een video ondertiteling wilt zien en hoe die er dan uit moet zien.

🔍 Ondertiteling:

Andere mogelijkheden

Er is nog een keur aan andere instellingen.