Scannen met de Chromebook

Algemeen

Je kunt op drie manieren scannen:

Je kunt jouw scanner aansturen vanaf de Chromebook. Dit lijkt niet echt een toegevoegde waarde te hebben: je zult toch het papier op de printer/scanner moeten leggen.

De functie behelst echter meer dan het alleen maar starten van de scanfunctie: je kunt aangeven waar het document opgeslagen moet worden en in welk formaat dit moet gebeuren.

Scannen met de camera-app

Je kunt scannen met de camera van de Chromebook of tablet.
Ik zou dat alleen in noodgevallen gebruiken: de functie stelt weinig voor.

Je kunt meerdere pagina's als één PDF-bestand opslaan.

Scannen met de scanner/printer

🔍 Scannen:

Het complete scanmenu:

Scannen naar

Scannen naar Mijn bestanden:

Scannen naar Map selecteren in de app Bestanden:

De scan-instellingen:

Bestandstype

Hier kun je aangeven of Chromebook de scan op moet slaan als PDF, jpg of png-bestand. 

Scans komen ook in de Bak terecht

Scans komen in ook de Bak te staan onder het kopje Downloads.

Scannen met de smartphone

Met de meeste smartphones kun je tegenwoordig heel goed scannen.
Als je weinig scant, is het daardoor niet nodig om een printer te hebben die kan scannen.

1,2 - Open de Drive-app en ga naar de map waar de scan moet komen:
3 - Klik op de plus:
4 - Klik op Scannen:
5 - maak een foto:
6,7,8 - Bewerk eventueel het resultaat, voeg pagina(s) toe en sla de scan op: