De Chromebook gebruiken zonder internet 

Google kan ervoor zorgen dat je de documenten die op de Drive staan, ook kunt lezen en bewerken als je geen internetverbinding hebt. Het gaat hier om:

Tip: controleer de instellingen door daadwerkelijk offline te gaan en te controleren wat je dan wel en niet kunt doen.

De voorbereiding

De stappen:

Google synchroniseert nu automatisch alle recente bestanden met het Google-formaat die op de Drive staan met de Chromebook.

Voor alle andere bestanden, bijvoorbeeld PDF- en Microsoftbestanden, moet je dat handmatig aangeven. Zie hieronder.

1 - Installeer de extensie Offline documenten:

2 - Ga naar de instellingen:

3- Vink Offline aan en druk op [Klaar]:

Andere bestanden offline beschikbaar maken

Je kunt ook niet-Google-documenten offline beschikbaar maken. Dat doe je in de app Bestanden.

Mappen en bestanden in de Drive offline beschikbaar maken

Noot 2: dit werkt niet voor Google-bestanden. Je ziet de knop wel, maar je kunt hem niet aanzetten. Google-bestanden zijn alleen offline beschikbaar als je dat in de Drive-instellingen hebt aangegeven (zie hierboven).

Noot 3: je ziet zo'n map of bestand niet terug in Mijn bestanden. Je moet gewoon in de Drive blijven kijken, ook als je geen internetverbinding hebt.

Tip: als de map of het document niet meer offline nodig is, zet het knopje dan weer uit. Zo voorkom je dat de Chromebook volloopt met onnodige bestanden.

2 - Klik op de map of het bestand dat je ook zonder internetverbinding wilt kunnen benaderen:

3 - Klik op het knopje Offline beschikbaar maken:

Gmail offline beschikbaar maken

Voor Gmail heb je geen offline extensie nodig. Je moet wel even in de instellingen van Gmail aangeven dat, en hoe, je offline wilt kunnen werken. Als je dat hebt ingesteld, werkt Gmail zowel met als zonder internetverbinding.

2 - klik op Alle instellingen bekijken:

3 - Klik op Offline:

4 - Klik het vinkje aan:

5 - Stel jouw voorkeuren in en sla de wijzigingen op:

7 - Volg het advies dat Google nu geeft over een bookmark (bladwijzer).

Als Gmail niet offline wil gaan

Als je een foutmelding krijgt als je Offline wilt instellen, is de meest voor de hand liggende reden dat je bij de cookie-instellingen van Chrome hebt aangegeven dat Chrome bij het sluiten van de browser alle cookies moet wissen.

Aangezien Gmail cookies gebruikt om de offline-mailtjes in op te slaan, zouden dan de offline-mailtjes verdwijnen.
Dat werkt natuurlijk niet.

Controleer dus of deze cookie-instelling goed staat.

Als je offline bent

Een bestand openen en bewerken

Als je op een bepaald moment geen internetverbinding hebt:

Als je weer een internetverbinding hebt, synchroniseert Drive de bestanden automatisch en is de wijziging in de Drive beschikbaar.

Meer uitleg vind je bij Google Support.

Gmail openen

Klik op de bladwijzer (bookmark) voor Gmail die je hebt aangemaakt.