Wie mag de Chromebook gebruiken?

Gebruikersrechten

Google kent drie soorten gebruikers op een Chromebook (gebruikers zijn mensen die op de Chromebook kunnen werken):

De eigenaar van de Chromebook kan aangeven hoe anderen het apparaat mogen gebruiken. Er zijn meerdere mogelijkheden.

🔍Gebruiker met beperkte rechten toevoegen:

Alleen de eigenaar mag hem gebruiken.

Dit is de beste instelling als jij de enige bent die de Chromebook gebruikt. Het voordeel is dat niemand de Chromebook kan gebruiken behalve jij.

De eigenaar en gasten mogen hem gebruiken

Als je de Chromebook als gast gebruikt, kun je bijna alles doen, behalve bepaalde instellingen wijzigingen.
Zodra je je afmeldt, wist de Chromebook alle gegevens die jij of het systeem hadden opgeslagen en zijn al jouw sporen verdwenen (downloads op het apparaat bijvoorbeeld). 

Dit stel je in als:

De eigenaar en specifiek aangewezen gebruikers mogen hem gebruiken

Dit stel je in als je de Chromebook met specifieke mensen deelt, of als je als verschillende personen in de Chromebook wilt inloggen. Niemand de Chromebook kan gebruiken behalve jij en deze mensen.

Merk op dat in het plaatje hiernaast een medegebruiker grijs is weergegeven. Zodra die heeft ingelogd, krijgt die ook een kleur.

Let op: als je hier gebruikers toevoegt of verwijdert, is de wijziging pas van kracht als jij uitlogt en hij/zij heeft ingelogd.

De eigenaar en ieder ander met een Google-account mogen hem gebruiken

Dit stel je in als de Chromebook in een vertrouwde omgeving wordt gebruikt door meerdere mensen (bijvoorbeeld op een kantoor of door een vereniging). Dit is niet een erg veilige optie: iedereen kan met je Chromebook aan de haal gaan en hem gebruiken.

Gastgebruik aan- en uitzetten

In al die combinaties kun je desgewenst ook gasten, al of niet met een Google-account, toestemming geven. Stel deze optie bijvoorbeeld in als je iemand wilt laten ondervinden hoe het is om met een Chromebook te werken. Het kan voor jezelf ook handig zijn als je de Chromebook (of Chrome)  wilt gebruiken zonder de door jou geïnstalleerde extensies en apps. 

Een gast op de Chromebook laten werken

Dit kan alleen als iedereen is uitgelogd. Zo weetje zeker dat de gast geen toegang heeft tot gegevens van anderen.

De gast beëindigt de sessie in het snelmenu:

Alle sporen en gegevens van de gast zijn nu gewist.
Zie ook de pagina Gastgebruik.

🔍 Gast

Gebruiken als gast (niet) toestaan: