Microsoft-bestanden op de Chromebook

Je kunt op een Chromebook WEL met Word, Excel en Powerpoint werken!

Je kunt zonder extra handelingen Microsoft-documenten openen, bewerken en delen. Opslaan gebeurt automatisch.

Uitleg hierover staat op de pagina Microsoft Word, Excel en PPT.