Chromebooks zijn veilig

De Chromebook is superveilig, en wel hierom: