Bestanden beheren in de app Bestanden

Algemeen

De app Bestanden is vergelijkbaar met de Verkenner in Windows en de Finder bij Apple.

Je kunt er:

Niet alles gebeurt in de app Bestanden zelf: afhankelijk van wat je doet, opent Bestanden de app Galerij waarin je het bestand kunt bekijken, afspelen of bewerken.

Meer hierover staat op de pagina Bekijken en bewerken.

De app Bestanden openen

Normaal gesproken vind je de app op de Plank.
Mocht je hem per ongeluk van de Plank hebben losgemaakt, gebruik dan de zoekknop:

De app Bestanden op de Plank:

🔍 de app Bestanden via de Zoekknop:

De zijbalk

De zijbalk staat aan de linkerkant van de Bestanden-app.
Je vind er (van boven naar beneden):

Recent

De functie Recent toont de bestanden die je de afgelopen maand hebt geopend.

Als je op Recent klikt, krijg je vijf filterknoppen te zien: Alles, Audio, Documenten, Afbeeldingen en Video's.

Zo kun je snel een bepaald soort bestand vinden.

Bestanden verplaatsen of kopiëren

Google-drive mappen toevoegen aan de zijbalk (Vastzetten)

Je kunt mappen in de Google Drive staan, in de zijbalk van de app Bestanden vastzetten. Dan kun je er makkelijk bij.

Een Drive-map toevoegen aan de zijbalk:
Vastgezette Drive-mappen:
Een vastgezette Drive-map losmaken:

Bestanden vastzetten op de plank (in de bak zetten)

Je kunt bestanden die op de Chromebook of in de Google Drive staan, aan de plank vastmaken. Dan kun je er makkelijk bij.
Ze komen dan als snelkoppeling in de Bak (Tote) te staan.

Vastgezette bestanden openen

Vastgezette bestanden weer losmaken

Een bestand vastzetten:

Een in de bak vastgezet bestand:

 Bestanden openen en bewerken

Je kunt vanuit de app Bestanden allerlei bestanden openen en bewerken. De bestanden openen meestal in Chrome of in de app Galerij.

Zie de pagina Bekijken en bewerken.

Hoeveel opslagruimte heb ik?

Je kunt dit overzicht ook oproepen met 🔍 opslagbeheer.

In de app Bestanden: klik op de de menu-puntjes en dan op de beschikbare opslagruimte:

Je ziet nu een overzicht van van de opslagruimte op de Chromebook: 

De snelle route: 🔍 Opslagbeheer:

De prullenbak

Als je bestanden verwijdert, komen ze in de prullenbak terecht.
Daar blijven ze 30 dagen staan.

Na 30 dagen verwijdert chromeOS de bestanden definitief van de Chromebook.

Instellingen voor de app Bestanden

Bij de instellingen kun je wat instellingen doen:

Google Drive-account ontkoppelen

Als je dit aan zet, toont de app Bestanden de Google Drive niet meer.

Fileshares via netwerk

Hier kun je aangeven dat je netwerkschijven hebt waarmee je vanaf de Chromebook wilt kunnen werken.

🔍 instellingen voor Bestanden: