Bestanden delen vanaf de Chromebook

Algemeen

Je kunt bestanden met anderen delen.

Bestanden delen vanuit de app Bestanden

Je kunt vanuit de Drive alleen bestanden delen met personen of groepen, of via een link naar het bestand.

Hoe dit werkt, bespreek ik op de pagina Delen of mailen?.

Als je een bestand dat op de Chromebook of op de Drive staat op een andere manier wilt delen, doe je dit vanuit de app Bestanden.

Dichtbij delen

Dichtbij delen bespreek ik op de pagina Dichtbij delen.

1 - Klik op het deelsymbool:

2 - Selecteer de deelmethode: