Over inloggen

Over inloggen

Je kunt tegenwoordig op verschillende manieren ergens inloggen:

Inloggen met een wachtwoord (iets wat je weet)

Dit is al jaren de manier: de combinatie van een gebruikersnaam of
e-mailadres en een wachtwoord.
Dit is lastig en niet erg veilig, anderen kunnen op verschillende manieren toegang krijgen tot jouw inloggegevens. de belangrijkste:

Inloggen met een wachtwoord en een extra gegeven (iets wat je hebt)

Organisaties proberen het inloggen veiliger te maken door je te laten inloggen in twee stappen (2FA):

Inloggen met een apparaat waarvan de website weet dat het van jou is

De website kent jouw e-mailadres en plaatst op (bijvoorbeeld) jouw smartphone een code die alleen werkt op dat apparaat en met die website.
Zo weet de website dat jij het bent die in wil loggen en weet jij dat je op de website zit die je bedoelt.

Dit heet Web Authentication (WebAuthn).
WebAuthn maakt gebruik van een toegangssleutel (Passkey): een unieke code (sleutel) die:

Op het apparaat kunnen meerdere toegangssleutels staan (een voor iedere account-website-combinatie).

Inloggen met een wachtwoord en 2FA worden hierdoor overbodig.
Het wachtwoord blijft wel nodig als je inlogt op apparaten waarop (nog) geen toegangssleutel staat.

Google is in mei 2023 begonnen met de invoering van dit systeem voor de Google-accounts. Het is nog niet volledig doorgevoerd: je kunt al wel toegangssleutels maken, maar Google vraagt in bepaalde situaties nog steeds om je wachtwoord.

Andere bedrijven zijn hier ook mee bezig.

Inloggen via Google, Facebook of Apple

Je kunt op veel websites ook inloggen met jouw Google-account (of jouw account bij Facebook of Apple).
De website waarop je dat gebruikt, krijgt dan jouw e-mailadres en naam door van Google.

Ik beschrijf de inlogmethoden hierboven in aparte pagina's. Zie het menu hiernaast en de links hieronder.

Het beheren van jouw inlogmethodes valt niet altijd mee. Hieronder zie je de mogelijkheden voor mijn Google-account:

Als WebAuthn (het systeem met de toegangssleutels) volledig is ingevoerd, kan het volgende vervallen: