Vensters op de Chromebook

Vensters

Een venster is het deel waarin een applicatie werkt.
Voorbeelden:

 • de Chrome browser;

 • de app Bestanden;

 • een snelle link die in een venster opent.

Een venster:

Schakelen tussen vensters

 • De overzichtsknop (de toets boven de 6) toont alle vensters die je in het actieve bureau open hebt staan en alle bureaus.

 • Met Alt tab ga je naar het venster dat je hiervoor hebt gebruikt. Ook als dat op een ander bureau staat.

 • Als je alt indrukt en vasthoudt en daarna tab kort aantikt, krijg je een overzicht van alle vensters.
  Door dan (nog steeds met alt ingedrukt) op tab of de pijltoetsen naar links of rechts te drukken, wandel je naar het volgende venster in de rij.
  Klik met de muis op Alle bureaus of Huidig bureau om alle vensters te zien of alleen de vensters die op het huidige bureau staan.

Dit zie je als je de overzichtsknop (de toets boven de 6) indrukt: alle bureaus en de vensters op het actieve bureau.

Dit zie je als je alt indrukt en vasthoudt en dan tab kort aantikt: alle vensters op alle bureaus.

Vensters vastzetten op de plank of in de bak

Je kunt vensters (behalve Chrome-vensters) op de plank en in de Bak vastzetten. Kijk hiervoor op de betreffende pagina's.

Je kunt een Chrome-venster niet vastzetten.
Je kunt wel een enkel tabblad in Chrome op de plank vastzetten.

Vensters een naam geven

Als je het handig vindt (dat is meestal zo als je veel vensters gebruikt), kun je Chrome-vensters een naam geven:

 1. Rechtsklik op een lege plek in de bovenrand van het venster en selecteer Venster een naam geven....

 2. Vul een naam in en druk op [OK].

Geef het venster een naam:

Je ziet die naam in het overzicht (hier in het gele kader):

Navigeren door vensters

 • Met alt tab ga je naar het vorige venster.

 • Druk alt in en houd vast.
  Het
  overzichtscherm opent tot je alt loslaat.
  Tik op tab om naar een ander venster te gaan. Herhaal dit tot je bij het venster van je keuze bent.

Een venster van het ene naar het andere beeldscherm verplaatsen

Druk op 🔍 alt m.

De grootte van een venster aanpassen

Met het knopje links van de sluitknop kun je de afmetingen van het venster aanpassen. Zie hiernaast.

Er zijn nog meer mogelijkheden. Hiervoor moet je (nog) wel even een vlag instellen:

 • partial-split

 1. Klik lang op het vergroot/verkleinsymbool.

 2. Je ziet een menuutje met verschillende mogelijkheden.

 3. Laat de muisknop los.

 4. Klik op de indeling van jouw keuze.

Noot: deze functie is nog experimenteel, hij werkt nog niet helemaal goed.

Het venster is beeldvullend.
Als je klikt, verkleint het tot de afmetingen die het de laatste keer had.

Als je klikt, krijgt het venster zijn maximale grootte.

Zet de vlag partial split aan .
Als je nu lankg op het vergroot/verkleinsymbool klikt, zie je deze mogelijkheden: