Bak (Tote) en klembord

Inleiding

De bak en het klembord zijn twee heel krachtige hulpmiddelen.

 • De bak (Tote in het Engels) is een (virtuele) verzamelplaats. Iets komt in de bak als je:

  • het in de app Bestanden hebt vastgemaakt aan de plank;

  • een schermopname maakt;

  • iets download of via de Scan-app scant.

 • De bak is alleen zichtbaar als er iets in zit. Hij staat dan links van het systeemgedeelte van de plank. Je ziet dan mini-uitvoeringen van een paar van de bestanden die er in staan.

 • Het klembord is een andere virtuele verzamelplaats. Iets komt op het klembord als je:

  • iets knipt of kopieert;

  • een schermopname maakt.

De bak en het klembord overlappen elkaar dus een beetje.

Het grootste verschil:

 • Chrome OS bewaart de inhoud van de bak op de Chromebook. Als je uitlogt of de Chromebook uitzet, blijft de bak intact.

 • Chrome OS bewaart het klembord in het werkgeheugen. Als je uitlogt of de Chromebook uitzet, ben je het klembord kwijt.

De bak (het meest linkse icoon):

De bak

Op de plank, direct links van het menugedeelte, staat zo nu en dan het Bak-icoon.Het icoon toont mini-uitvoeringen van de bestanden die erin staan. Als je dit hinderlijk vindt, kun je ook een wat bescheidener presentatie kiezen:

 1. Rechtsklik op de bak.

 2. Selecteer Voorbeelden verbergen of Voorbeelden bekijken om de voorbeelden wel/niet te tonen.

De bak bevat:

 • de door jou vastgezette bestanden;

 • maximaal drie schermopnamen;

 • maximaal twee gedownloade bestanden.

Er zijn vier manieren om een bestand in de bak te krijgen:

 1. je downloadt het vanuit Chrome;

 2. je maakt een schermopname;

 3. je zet het in de app Bestanden vast op plank (via rechtskikken op het bestand);

 4. je sleept het in de app Bestanden naar de plank (als de bak niet zichtbaar is) of naar de bak (als die zichtbaar is).

Zo kun je er makkelijk bij als je het ergens in wilt plakken (met Allesknop-v).

Als de Chromebook iets in de Bak heeft gezet, krijg je daarvan een melding.

Als je op de Bak klikt, zie je de vastgezette bestanden, schermopnames en downloads.

Een bestand vastzetten

Je kunt bestanden die in de Bak staan, vastzetten: klik op de punaise. Om een vastgezet bestand weer los te maken, klik je op de punaise.

Als je op een bestand rechtsklikt, zie je een menu voor dat bestand.

Je kunt bestanden die in de bak staan ook uit de bak verwijderen: rechtsklik op het bestand en selecteer Verwijderen.

 • Het bestand verdwijnt dan uit de bak, niet uit de map waarin het staat.

 • Als het bestand vastgepind was, blijft het vastgepind. Als je het dan losmaakt (op de punaise klikt) verdwijnt het helemaal uit de bak.

De gevulde bak met Voorbeelden bekijken aan:

De gevulde bak met Voorbeelden verbergen aan:

De melding dat er een schermopname in het klembord is gezet. Hij staat nu ook in de bak.

De geopende bak.
Bovenin de vastgezette bestanden.
Daaronder de schermopnames.
Onderin de bestanden die zijn gedownload.

Als je op een niet-vastgezet bestand rechtsklikt, zie je dit menu:

Als je op een vastgezet bestand rechtsklikt, zie je dit menu:

Een bestand bewerken

Als je op een bestand in de bak dubbelklikt, kun je het bewerken.

 • Als het een Google-bestand is, kom je in Google Docs, Sheet of een andere bewerk-app.

 • Als het een plaatje of foto is, kom je in de bewerkmodus van de app Bestanden. Je kunt het plaatje dan snijden, schalen, draaien, lichter of donkerder maken en er op tekenen. ALs je klaar bent, kun je bewerkte plaatje opslaan: overschrijf het origineel (of de vorige bewerkte versie) of sla het op als een nieuw bestand.

Bovenin het bewerkmenu:

Het tekengereedschap:

Een bestand delen

Als je op een niet-Google bestand in de bak dubbelklikt, kun je het ook delen.

Delen:

Het klembord

Het klembord kan maximaal vijf onderdelen bevatten.

De volgende onderdelen komen in de klembord terecht:

 • alles wat je met ctrl-c of de kopieerfunctie in een menu kopieert (bijvoorbeeld tekst, een plaatje, een url of een e-mailadres);

 • alles wat je met ctrl-x of de knipfunctie in een menu knipt;

 • schermopnames die je maakt (dus plaatjes en fimpjes).

Je opent het klembord door op Allesknop v te drukken. Beweeg met de muis over de onderdelen en klik op het gewenste onderdeel om dit te plakken.

Je kunt een onderdeel uit klembord verwijderen: klik op het kruisje rechts ervan.

Als er vijf onderdelen in het klembord zitten en er komt een nieuw onderdeel bij, verdwijnt het oudste uit het klembord.

De buffer. In dit voorbeeld zitten er twee stukken gekopieerde tekst en drie plaatjes in.