Werken zonder internet

Google kan ervoor zorgen dat je de documenten die op de Drive staan, ook kunt lezen en bewerken als je geen internetverbinding hebt. Het gaat hier om:

 • (recente) documenten, sheets en presentaties in het Google-formaat;

 • mappen op de Drive inclusief hun inhoud;

 • bestanden en een ander formaat (bijvoorbeeld Microsoft Word, Excel of Powerpoint of PDF-bestanden).

Tip: controleer de instellingen door daadwerkelijk offline te gaan en te controleren wat je dan wel en niet kunt doen.

De voorbereiding

De stappen:

 1. Installeer de extensie Offline documenten van Google.

 2. Ga in Google Drive naar de instellingen.

 3. Vink [Off Line] aan.

 4. Klik op de blauwe [Klaar]-knop.

Google synchroniseert nu de Google-bestanden op de Drive (let op: alleen echte Google-bestanden, dus geen PDF- en Microsoftbestanden) met de Chromebook. Dat moet je handmatig aangeven. Zie hieronder.

1 - Installeer de extensie Offline documenten:

2 - Ga naar de instellingen:

3- Vink Offline aan en druk op [Klaar]:

Andere bestanden offline beschikbaar maken

Je kunt ook niet-Google-documenten offline beschikbaar maken. Dat doe je in de app Bestanden.

Mappen en bestanden in de Drive offline beschikbaar maken

 1. Open de app Bestanden (De Allesknop, typ bestanden, druk op de entertoets).

 2. Klik op de map of of bestand in de Google Drive dat je ook zonder internetverbinding wilt kunnen bekijken.Je ziet nu bovenin een schuifknop verschijnen met de tekst Offline beschikbaar.

  Noot 1: dit werkt alleen als je op een map in het middendeel van het venster klikt, niet als je in de 'mappenboom' links klikt.

  Noot 2: dit werkt niet voor Google-bestanden. Je ziet de knop wel, maar je kunt hem niet aanzetten. Google-bestanden worden automatisch gesynchroniseerd.

 3. Als je erop klikt, zodat hij blauw wordt, maak je de map of het bestand offline beschikbaar.

Noot 3: je ziet zo'n map of bestand niet terug in Mijn bestanden. Je moet gewoon in de Drive blijven kijken, ook niet als je geen internetbverbinding hebt.

Als de map het document niet meer offline nodig is, zet het knopje dan weer uit.

2 - Klik op de map of het bestand dat je ook zonder internetverbinding wilt kunnen benaderen:

3 - Klik op het knopje Offline beschikbaar maken:

Gmail offline beschikbaar maken

Voor Gmail heb je geen offline extensie nodig. Je moet wel even in de instellingen van Gmail aangeven dat, en hoe, je offline wilt kunnen werken. Als je dat hebt ingesteld, werkt Gmail zowel met als zonder internetverbinding.

Als Gmail niet offline wil gaan

Als je een foutmelding krijgt als je Offline wilt instellen, is de meest voor de hand liggende reden dat je bij de cookie-instellingen van Chrome hebt aangegeven dat Chrome bij het sluiten van de browser alle cookies moet wissen.

Aangezien Gmail cookies gebruikt om de offline-mailtjes in op te slaan, zouden dan de offline-mailtjes verdwijnen.
Dat werkt natuurlijk niet.

Controleer dus of deze cookie-instelling goed staat.

Als je offline bent

Als je op een bepaald moment geen internetverbinding hebt:

 1. Ga je in de app Bestanden naar de Drive (of ga rechtstreeks naar Google Drive) en open je het bestand van je keuze.

 2. De extensie Office Documenten opent nu het bestand in Chrome en je kunt het bewerken.

Als je weer een internetverbinding hebt, synchroniseert Drive de bestanden automatisch en is de wijziging in de Drive beschikbaar.

Meer uitleg vind je bij Google Support.