Het Chrome-venster

   Aangepast op 4-7-2023.

De Chrome browser opent altijd in een nieuw venster.
Een venster bestaat uit meerdere delen. Ik beschrijf elk deel uitgebreid in de subpagina's van dit menu.