Microsoft 365 vs Google Workspace

Aangepast op 23-10-2023.

Een paar verschillen tussen Microsoft Office en Google Workspace

ik heb het dus niet over Microsoft 365, maar over het klassieke Microsoft Office met de programma's Word, Excel en PowerPoint.

Microsoft 365 (de webversie) lijkt meer op Google Workspace, maar is minder flexibel: het valt bij bepaalde handelingen terug op oude technieken.

Een voorbeeld: als je in Microsoft 365 op het internet een document wil afdrukken, maakt 365 er eerst een echt Word-document van, slaat het dan op en drukt het af.
Dit betekent dus dat Microsoft met twee soorten formaten werkt: het internetformaat en het computerformaat.
Microsoft Office
 1. Het kost geld. Van Microsoft 653 is er ook een gratis versie.
 2. Microsoft Office bestaat uit een aantal programma's.
  Microsoft 365 is een combinatie van programma's op de computer en web-apps binnen de OneDrive op het internet.
 3. Het vroegere Microsoft Office:
  1. Je installeert een versie, updates moet je zelf kopen/installeren.
  2. Er circuleren meerdere versies en per soort computer verschillen ze.
  3. Doordat de programma's op de computer staan, moet de computer het werk doen.
  4. Dit stelt enige eisen aan de computerprocessor en het interne geheugen.
  5. Je moet bestanden zelf opslaan, na iedere verandering.
 4. Microsoft-bestanden zijn gevoelig voor virus- en gijzelsoftware.
 5. Microsoft kan niet met Google-bestanden overweg.
Google Workspace
 1. Het is gratis (voor privé-gebruik).
 2. Je hebt geen programma's nodig: je doet alles in Web-apps binnen de Google Drive-omgeving. 
 3. Google Workspace:
  1. Staat op het internet. Updates gebeuren automatisch en zijn direct beschikbaar.
  2. Er is daardoor één versie: die bij Google. Iedereen werkt op dezelfde manier, ongeacht het soort computer.
  3. Doordat de programma's bij Google staan, doet Google het werk.
  4. Dit stelt weinig eisen aan de computerprocessor en het interne geheugen.
  5. Google slaat de bestanden continu en automatisch op.
 4. Google-bestanden zijn niet gevoelig voor virussen en gijzelsoftware.
 5. Google kan wel met Office-bestanden overweg, mits je in de Chrome browser werkt.

Microsoft en Google in de Google Drive

Onderstaand schema laat zien wat je met Google- en Microsoft-documenten in de Google Drive kunt doen.

Microsoft vs Google in Drive