Apps beheren op een Chromebook

Bijgewerkt op 9-1-2024.

Je apps beheren

In dit scherm beheer je de apps die op de Chromebook staan.
Voorbeelden hiervan zijn:

Klik op een app om de instellingen te zien en zo nodig aan te passen.

Je kunt een app hier ook van de Chromebook verwijderen (behalve als het een System Web App is).

🔍 Apps beheren:
Je ziet nu alle apps en snelkoppelingen die je op de Chromebook hebt gezet:

Instellingen per app

Vastzetten op plank

Als dit aan staat, staat het icoon van de app op de plank, ook als hij niet actief is. 

Meldingen

Als dit aanstaat, mag de app meldingen doen (niet in Chrome, maar op de Chromebook in het meldingenvenster rechtsonder). 

Rechten

Hier geef je aan welke rechten de app heeft. Je ziet alleen de rechten staan waar de app om vraagt.

Meer instellingen en rechten

Als je hierop klikt, kom je op een scherm met meer informatie over de app. Klik op een regel om de betreffende instellingen of gegevens te zien en aan te passen.

Ondersteunde links openen

Hier geef je aan wanneer een link op het internet deze app mag openen in plaats van dat Chrome hem opent.

Een voorbeeld: een agenda-link komt dan uit in de agenda-app (als je die geïnstalleerd heb) in plaats van in de webversie van de agenda.

App-gegevens

Hier kun je zien:

Instellingen per app:

Meer instellingen en rechten:

Apps herstellen bij opstarten

Je kunt aangeven wat de Chromebook na het opstarten moet doen met apps en pagina's die aanstonden toen je uitlogde of de Chromebook uitzette:

🔍 herstellen

Tip: herstarten zonder herstellen

Dit wil je bijvoorbeeld doen als er iets fout gaat met een app en de Chromebook loopt vast (ter geruststelling: dit gebeurt vrijwel nooit).

Het systeem opent dan niet weer automatisch de vensters die je open had staan.

Het systeem logt je nu uit en herstart de Chromebook. Omdat dit niet de 'nette' procedure is, zal niet alles wat je aan had staan automatisch terugkomen. Je krijgt rechts onderin de vraag of je de apps wilt herstellen.

Dit werkt op de meeste, maar niet op alle Chromebooks.